Na co mogą Państwo liczyć w Poradni Per-Bene


Problemy wychowawcze

Diagnoza dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Terapia autyzmu i ze społu Aspergera

Wsparcie psychologiczne dla rodziców

Wychowywanie dziecka z autyzmem do samodzielności

Nauka czytania i pisania z elementami metody globalnej

Nauka umiejętności społecznych dzieci z ze społem Aspergera

Terapia dla dzieci z zaburzenia mi rozwoju mowy, lękowy mi, społecznymi, ADH

Stwierdzanie gotowości szkolnej dzieci w wieku 6 i 7 lat

 

Problemy wychowawcze
Wielu rodziców zgłasza się do naszej poradni z dziećmi, które sprawiają problemy w wychowaniu. Napady złości, agresja, bunt... Zajmujemy się problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.

Diagnoza pedagogiczna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
Zapewniamy profesjonalną diagnozę opartą na obserwacji i wywiadzie klinicznym.

Terapia autyzmu i zespołu Aspergera
Terapia metodą eklektyczną skupiającą się na znajdowaniu odpowiedzi na pytanie jak najskuteczniej pomóc dziecku, zamiast na trzymaniu się wskazań wyłącznie jednej szkoły. W praktyce oznacza to dobieranie najskuteczniejszych w danym przypadku elementów pochodzących z wielu typów terapii. Bardzo istotne jest stosowanie wyłącznie metod gwarantujących pełne poszanowanie godności dziecka i zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie terapii.

Wsparcie psychologiczne rodziców dzieci z autyzmem
Rozumiemy obawy i troski rodziców związane z diagnozą i wychowywaniem dziecka autystycznego. Wspieramy rodziców w wysiłku wychowania dziecka nie tylko przez terapię dziecka - ale również przez wsparcie psychologiczne rodziców, czy dziadków. Dzięki temu bliskim dziecka łatwiej stawić czoła trudnościom - pojawiającym się indywidualnie, w relacji z dzieckiem i między samymi rodzicami. Wsparcie psychologiczne możliwe jest także w formie grupy wsparcia. Rodzice dzielą się w czasie spotkań grupy swoimi troskami, ale też sposobami na poradzenie sobie z codziennymi trudnościami.

Wychowywanie dziecka z autyzmem do samodzielności
Pomagamy rodzicom opracować i wdrożyć plan aktywności, powtarzalny model działania uczący dzieci z autyzmem czynności samoobsługowych, oraz coraz dalej idącej samodzielności. Wspieramy opracowanie planu przez konsultację jego celów, przebiegu, wybór piktogramów lub słów stanowiących dla dzieci bodźce do realizacji planu, oraz wspomagamy rozwijanie umiejętności dziecka podążania za planem.

Nauka czytania i pisania z elementami metody globalnej
Umiejętność czytania i pisania w przypadku dzieci z autyzmem jest niezwykle istotna. Może stać się jedynym narzędziem komunikacyjnym używanym do porozumienia się z innymi ludźmi. Pozwoli dziecku w pełniejszy sposób nabywać umiejętności, da szansę na edukację i w efekcie poprowadzi do samodzielnego życia. Uczenie się czytania jest trudne dla dzieci z zaburzeniem neurologicznym jakim jest autyzm. Wymaga więc specjalistycznej metody. Pedagodzy w poradni Per-Bene stosują metodę nauki czytania i pisania dostosowaną do indywidualnych możliwości każdego dziecka i są w stanie nauczyć czytania dziecko z autyzmem w zakresie dostosowanym do jego możliwości intelektualnych.

Nauka umiejętności społecznych dzieci z zespołem Aspergera*
Poradnia Per-Bene angażuje się w działania, które zmieniają świadomość społeczną problemów zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ale wierzymy, że najskuteczniejszym sposobem ochrony dziecka przed negatywnymi emocjami wynikającymi z niezrozumienia zaburzenia jest przekonanie go, że choć jest inne, niż rówieśnicy - nie jest od nich gorsze. Dlatego oferujemy terapię ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności społecznych. Treningi społeczne realizowane są w niewielkich grupach, umożliwiających kontrolowaną, ale rzeczywistą społeczną interakcję dzieci.

Terapia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, lękowymi, społecznymi, ADHD
Nasi terapeuci wspomagają proces wychowawczy dzieci zagrożonych wykluczeniem także z innych, niż autyzm, przyczyn. W szczególności dotyczy to zaburzeń mowy, problemów z funkcjonowaniem w grupie, zaburzeń lękowych, oraz nietrafnie postrzeganym jako brak subordynacji wobec opiekunów zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Diagnozujemy rodzaj zaburzenia, opracowujemy terapię i wdrażamy ją w ścisłej współpracy z rodzicami.

Stwierdzanie gotowości szkolnej dzieci w wieku 6 i 7 lat
Badanie gotowości szkolnej pozwala rodzicom podjąć świadomą decyzję - czy ich dziecko powinno rozpocząć już naukę w szkole. Nasze terapeutki stwierdzają gotowość szkolną na podstawie metodologii i kwestionariusza wypracowanych w czasie wieloletniej praktyki w tym zakresie.

Cennik

— godzina zajęć z terapeutą - 100 zł
— intensywa terapia (spotkanie raz w tygodniu) - 80 zł
— zajęcia logopedyczne - 100 zł
— konsultacja psychologiczna - 120 zł
— psychoterapia dla rodziców - 100 zł
— psychoterapia grupowa dla rodziców - 50 zł
— nauka czytania metodą globalną - 80 zł
— wizyta domowa - 150 zł
— diagnoza pedagogiczna (2 spotkania) - 200 zł

* Zajęcia przeznaczone dla dzieci z Zespołem Aspergera i dla dobrze funkcjonujących
   intelektualnie dzieci z autyzmem