Diagnoza

Pierwsze spotkania w miejscach takich jak poradnia bywają dla dzieci i rodziców stresujące. Często ma to negatywny wpływ na wyniki diagnozy. Dlatego w Per-bene dbamy o atmosferę i komfort psychiczny rodziny, która korzysta z naszej pomocy. Proces diagnozy dostosowujemy do dziecka i jego potrzeb.

Na każdą diagnozę składa się:

• Rozmowa z rodzicami
• Analiza dokumentów (medycznych, opinii od specjalistów, zeszytów szkolnych
  - w zależności od rodzaju problemu)
• Spotkania z dzieckiem

DIAGNOZA AUTYZMU

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, bardzo trudnym do zdiagnozowania. Diagnozy dokonuje zespół specjalistów (psychiatra dziecięcy, psycholog, pedagog specjalny). Psychiatra dziecięcy zawsze prosi rodziców o dostarczenie na spotkanie diagnostyczne opinii pedagoga np. z przedszkola. Często dziecko, które ma problemy z zachowaniem i jest podejrzane o autyzm nie uczęszcza do przedszkola lub rodzice mają problem z otrzymaniem opinii od nauczyciela.

W Per-bene oferujemy cykl trzech spotkań kończących się wydaniem opinii pedagogicznej pod kątem diagnozy autyzmu.

  1. Rozmowa z rodzicami, obserwacja dziecka w sytuacjach, gdy bawi się swobodnie.
  2. Spotkanie dyrektywne podczas którego sprawdzane są reakcje dziecka na sytuacje
      zadaniowe oraz jego umiejętności.
  3. Spotkanie podczas którego aranżowane będą interakcje z drugim dzieckiem
      (bardzo ważne przy diagnozie autyzmu).

Terapia

Każdy postrzega problemy na swój sposób. Duży czy mały, my każdy problem dzieci i ich rodziców traktujemy poważnie. Dlatego zajmujemy się zarówno trudnościami w nauce czytania, czy w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami jak i zaburzeniami zachowania.

W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice. Po spotkaniu otrzymują zalecenia do pracy w domu.

Jesteśmy pedagogami specjalnymi i w pracy z dziećmi wykorzystujemy cały wachlarz metod i technik.

Najważniejsze by osiągnąć wyznaczony cel.