Czy Twoje dziecko jest gotowe iść do szkoły?

Pedagodzy poradni Per-Bene Edukacja zapraszają 6-cio i 7-miolatki na indywidualne testy gotowości szkolnej. Indywidualne badanie sprawdza nie tylko umiejętności intelektualne (m.in. dostrzeganie podobieństw i różnic, postrzeganie związków przyczynowych, proste umiejętności matematyczne, synteza i analiza wzrokowa, motoryka mała, motoryka duża, ), ale dzięki wywiadowi z rodzicami oraz obserwacji pozwalają ocenić gotowość emocjonalną i społeczną. Wyniki badania dają odpowiedź na pytanie – czy dziecko zanim trafi do szkoły potrzebuje punktowego wsparcia w zakresie poszczególnych umiejętności. Dzięki takiemu wsparciu dziecko zwiększa swoje szanse, by rozpocząć naukę bez straty dystansu do pozostałych uczniów. Niekiedy pozwala też rodzicom podjąć decyzję, by wystąpić o odroczenie o rok obowiązku szkolnego.

Test gotowości szkolnej w poradni Per-Bene Edukacja trwa około godziny. Składa się z wywiadu z rodzicami, testu umiejętności i obserwacji dziecka. Test został skonstruowany w sposób odpowiadający wymogom aktualnej podstawy programowej.

Po jego zakończeniu rodzice otrzymują opinię pedagoga prowadzącego test. W razie potrzeby wzmocnienia którejś z grup umiejętności rodzice otrzymują wskazówki dotyczący metody wsparcia dzieci. Poradnia Per-Bene Edukacja oferuje także zajęcia dla dzieci wspomagające dzieci.

Koszt wywiadu+testu+obserwacji wraz z opinią i ewentualnymi zaleceniami wynosi 100 zł. Na badanie zapraszamy do Poradni Per-Bene w Poznaniu ul. Mielżyńskiego 20G

Masz pytania? Chcesz sprawdzić wolny termin?
Zadzowń do nas: 607 663 970, albo napisz: biuro@per-bene.pl